Over de editie

 

 

 

Deze digitale editie van de stadsbeschrijving van Franco de Vrije is gemaakt door vrijwilligers van Gouda op Schrift (GOS) op basis van de facsimile’s van het manuscript, dat Franco de Vrije rond 1700 schreef over Gouda. De tekst is door hen getranscribeerd en hertaald en vervolgens vastgelegd in de door Huygens ING ontwikkelde online werkomgeving eLaborate. Tijdens transcriptie en hertaling is gebruikgemaakt van de door Gouda op Schrift opgestelde Leidraad transcriberen – hertalen – annoteren.

De editie heeft per bladzijde meerdere tekstlagen:

  1. de originele tekst als digitaal gescand facsimile
  2. de originele tekst als diplomatische transcriptie
  3. hertaling van het Middelnederlands in modern Nederlands.

Transcriptie en hertaling zijn voorzien van annotaties.

Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH Gouda, Collectie (legaat) Kemper (0096), inventarisnummer 144

Toen het handschrift werd samengebonden, zijn op enkele plaatsen de bladzijden verwisseld. In deze digitale editie zijn ze in de juiste volgorde gezet; het betreft bladzijde 29, 30, 38a en 38b. Het gevolg is dat de oorspronkelijke nummering niet meer klopt.

Handleiding digitale editie

Online edition toont het facsimile van de eerste bladzijde met daarnaast de bijbehorende transcriptie. De werkbalk met kleine afbeeldingen dient voor navigatie naar een andere bladzijde.

Links naast het facsimile staat een verkleinde versie en een navigatiebox met diverse knoppen.
Door dubbelklikken op het facsimile, scrollen met de muis of klikken in de box op het plusteken wordt ingezoomd op het facsimile. Met de linker muisknop ingedrukt of d.m.v. de navigatieknoppen kan men de focus zetten op het gewenste detail. Op de verkleinde versie is het uitvergrote detail omkaderd. Door scrollen met de muis of klikken op het minteken wordt weer uitgezoomd. Klikken op de knop met twee pijltjes levert direct de oorspronkelijke weergave.
Door te klikken op de knop met het kruisje wordt de navigatie-box vervangen door een plusteken waarmee de navigatiebox ook weer zichtbaar kan worden gemaakt.

Panels geeft een keuzelijst om het tonen van het facsimile en de tekstlagen aan/uit te zetten. Tonen van het facsimile geldt per bladzijde; tonen van een tekstlaag geldt voor de gehele editie.

Als in de getoonde tekstlaag annotaties voorkomen, staat naast de naam van de tekstlaag een toggle (wisselknop) om het tonen van de bijbehorende annotaties aan/uit te zetten. Als annotaties worden getoond, staat erboven naast All een wisselknop waarmee is in te stellen dat alle annotaties volledig worden getoond of per annotatie alleen de eerste regel. Dit laatste is default. Klikken op een individuele annotatie laat eveneens de volledige tekst ervan zien.

Klikken op All -boven de annotaties- geeft een keuzelijst met alle in de tekstlaag aanwezige annotatietypes inclusief aantal. Selectie van een bepaald type leidt tot het tonen van alleen dat type annotaties.
De koppeling tussen tekstlaag en annotatie is op twee manieren zichtbaar te maken. Als men in de tekstlaag met de muis over een gekleurd nummer beweegt, wordt zowel de tekst gemarkeerd waar de annotatie bij hoort als het overeenkomstige nummer in de lijst met annotaties. Klikken op het nummer in de tekstlaag toont vervolgens de volledige annotatietekst. Ook kan men in de lijst met annotaties klikken op het annotatienummer.

Door te klikken op de printerknop naast de naam van de bladzijde wordt van de getoonde bladzijde alle tekst van alle op dat moment geopende tekstlagen geprint met daaronder de bijbehorende annotaties.

De functie Search maakt het mogelijk te zoeken naar een bepaalde tekst, eventueel beperkt tot een bepaalde tekstlaag of de annotaties.
De functie Annotation Overview toont een overzicht van alle annotatietypes inclusief aantal en biedt de mogelijkheid vanuit een annotatie direct naar de editie te navigeren.
De functie Edition toont weer de editie met een facsimile en de tekstlagen.