Bronnen

 

 

 

Franco de Vrije verwijst in zijn handschrift naar de volgende bronnen:

 • Ampsing, S., Beschrijvinge ende Lof der stad Haerlem. (Haarlem 1628).
 • Balen, M.J., Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, … Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen …. (Dordrecht 1677).
 • Bleiswijk, D. van, Beschrijvinge der stad Delft. (Delft 1667).
 • Bor, P.C., Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen. (Leiden 1617).
 • Bor, P.C., Gelegentheyt van ’s-Hertogenbosch. (’s-Gravenhage 1630).
 • Boxhorn, M.Z. van, Nederlantsche Historie. (Leiden 1644).
 • Boxhorn, M.Z. van, Theatrum sive Hollandiae comitatus et urbium nova descriptio [Hollandse graafschappen en steden in het theater of een nieuwe beschrijving]. (Amsterdam 1632).
 • Brandt, G., Histoire abrégée de la réformation des Pais Bas. (‘s-Gravenhage 1726).
 • Braun, G./F. Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum. (Keulen 1572-1617). dl 3 krt 31, dl 4 krt 14
 • Does, J. van der, Annales. (Leiden 1601-1617).
 • Gouthoeven, W. van, D’oude Kronijk ende Historien van Holland met West-Vriesland, van Zeeland ende van Utrecht. (Dordrecht 1620).
 • Hofmann, J.J., Lexicon Universale. (Leiden 1698).
 • Junius, Adrianus [Adriaen de Jonghe], Batavia. (Leiden 1588).
 • Kamerboek [SAMH. Archief van de stad Gouda (ac 1), rubriek 01.a.2 Besluiten van de magistraat (“kamer”), inv.nr. 91-134].
 • Leeuwen, S. van, Batavia illustrata. (‘s-Gravenhage 1685).
 • Montanus, P., Beschrijvinghe van alle de Neder-landen, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, door M. Löwys Guicciardyn, Eedelman van Florencen – overgheset in de Nederduytsche Spraecke, door Cornelium Kilianum – na weerom met verscheyden Historien en de aenmerckingen vermeerdert en versiert door Petrum Montanum. (Amsterdam 1612).
 • Montanus, P., Beschrijvinghe der seer wyt beroemden coepstadt Amsterdam. (Amsterdam 1614), 4º; [vertaling van: J.J. Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia, Amsterdam 1611].
 • Munckerus, S., Artis Poëticae Periculum, Trigesimum ante annum ætatis suæ Factum in Libro Elegiarum, Silvarum et Epigrammatum. (Gouda 1688).
 • Oudenhoven, J. van, Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt. (Dordrecht 1654).
 • Pontanus, J.J., Historia Gelricae. (Amsterdam 1639).
 • Privilegeboek, Register met afschriften van privileges van Gouda, Holland en Utrecht 1272-1689 (“Houteboeck”). [SAMH. Archief van de stad Gouda (ac 1), rubriek 04.a. Privileges, inv.nr. 384].
 • Scriverius, P., Het oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht, met het Byvoeghsel en Toet-steen. (Amsterdam 1663).
 • Scriverius, P., Chronijck van Holland. (Leiden 1740).
 • Sententies [Nationaal Archief. Hof van Holland, 2.1.8.1 Registers van civiele sententies (1447-1811)].
  • Sententies 461, 1447 okt. 9-1448 juni 11
 • Snoy, R., De rebus Batavicis libri tredecim. (Frankfurt 1620).
 • Vereyck, A.C., Chronijck vander Gouda. (ca. 1650).